misją Czystej jest nie tylko świadczenie usług na najwyższym poziomie, ale także zmienianie najbliższego otoczenia poprzez propagowanie postawy odpowiedzialnej społecznie

Standardy, wartości i zasady, biznes odpowiedzialny społecznie

 

Firma to ludzie, pracownicy, personel. Personel to relacje, a relacje wewnątrz firmy wpływają bezpośrednio jakość usługi oraz postrzeganie firmy przez Klienta.


W dzisiejszym, zorientowanym na zysk świecie, obywatele zapominają, że nie tylko posiadają prawa i przywileje, ale także i obowiązki wobec społeczeństwa. Pamiętając o tym, Prowos angażuje się w kreowanie lepszej rzeczywistości dla osób niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z fundacjami oraz oddziałem ds. osób niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Pracy udaje się nie tylko zapewniać lepszy byt osobom niepełnosprawnym, które mają problem ze znalezieniem pracy, ale także tworzyć nowe perspektywy rozwoju osobistego.

Personel Czystej w części stanowią osoby z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności pozwalającym na wykonywanie pracy fizycznej. Przekonaliśmy się, że szansa dana niepełnosprawnemu pracownikowi procentuje nie tylko dla niego, ale przynosi wymierne korzyści w postaci zaangażowania w pracę.

Jasne zasady współpracy

Realizacja usług świadczonych przez Czystą zawsze odbywa się jasno wyraźnie określonych zasadach. W początkowej fazie realizacji kontraktu tworzony
jest szczegółowy harmonogram pracy oraz dzienna lista kontrolna. Drobiazgowy plan pielęgnacji zostaje określony dla każdego pomieszczenia, fragmentu budynku
lub obszaru.

Rozliczanie realizacji usługi opera się o wyniki realizacji punktów harmonogramu
oraz protokoły z kontroli osób koordynujących ze strony Czystej. Ten sposób realizacji pozwala na utrzymanie stałego wysokiego poziomu świadczenia usługi.

Wypełnione listy kontrolne w zestawieniu z protokołami z kontroli stanowią podstawową dokumentację wewnętrznego systemu kontroli jakości. System ten określa punkty,
które personel Czystej realizuje w ramach podstawowych obowiązków pracowniczych oraz punkty ponadstandardowe będące podstawą do odpowiedniej motywacji pracowników.

Wartości i zasady Czystej

Firma to ludzie, pracownicy, personel. Personel to relacje, a relacje wewnątrz
firmy wpływają bezpośrednio na jakość usługi oraz postrzeganie firmy przez Klienta. Dlatego w miejsce budowania zasłony szczelnego PR, stosujemy w relacjach
z Klientem i relacjach wewnątrz organizacji kilka naczelnych zasad i wartości.
Są nimi:

  • szacunek, lojalność, uczciwość
  • energia, optymizm, proaktywność
  • korzyść klienta jest korzyścią naszej firmy
  • w pierwszej kolejności jakość, zysk jest wypadkową dobrej jakości
  • elastyczność, niestandardowe metody, przełamywanie ograniczeń
  • rozwiązywanie problemów, a nie generowanie ich
  • stabilność i partnerstwo
  • sprawiedliwość, równość, hojność w zamian za wysokie oczekiwania