USŁUGI DODATKOWE

JEDNORAZOWE I STAŁE PROGRAMY DOCZYSZCZANIA BUDYNKÓW, HALI, OBIEKTÓW SPORTOWYCH

300 wyspecjalizowała się w szybkim podnoszeniu standardów czystości zaraz po przecięciu nieruchomości.

W uzgodnieniu z administracją tworzona jest szczegółowa lista czynności jakie zostaną wykonane podczas trwania programu. Lista grupowana jest w harmonogram. Zakończenie programu kończy się przygotowaniem raportu z doczyszczania, który stanowi punkt wyjścia do planowania stałego, cyklicznego programu doczyszczania. Stały program powtarzany jest zwykle raz do roku. Uwzględnia on przeprowadzenie gruntownego czyszczenia posadzki przy użyciu ciężkiej maszyny oraz doczyszczanie fug.

 • PRANIE WYKŁADZIN

  Wykonujemy regularne i jednorazowe usługi prania wykładzin dywanowych. Wykonując pranie stosujemy kilka etapów, od czyszczenia wstępnego po zasadnicze

  z wykorzystaniem wysoko wydajnych środków i sprzętu.

 • USŁUGI ALPINISTYCZNE

  Usługi wysoko specjalistyczne jakim jest czyszczenie wysokościowe wykonuje odpowiednio przeszkolony zespół alpinistów. Podczas wykonywania prac
  na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i dokładność.

 • ODŚNIEŻANIE DACHÓW

  Obowiązkiem zarządcy budynku
  jest monitoring i reagowanie w sytuacji
  zalegania dużych mas śniegu.
  Obowiązek ten może przejąć na siebie
  300 i reagować w sytuacjach
  przekroczenia norm.

 • DOSTARCZANIE ŚRODKÓW HIGIENY

  Codzienne monitorowanie zużycia środków higienicznych połączone
  z regularnymi dostawami rozwiązuje pojawiający się bardzo często w biurach problem jakim jest przechowywanie środków higienicznych.

USŁUGI TYPU BUSINESS-TO-BUSINESS

SERWIS DZIENNY, SERWIS KAWOWY
I OBSŁUGA BIURA

Nowoczesne biuro wymaga sprawnej obsługi administracyjnej.
Nasi pracownicy zapewnią jej wysoką jakość, a znajomość języków obcych zapewni bezproblemową komunikację w środowisku międzynarodowych spotkań korporacyjnych.
Estetycznie, nowocześnie i schludnie ubrani pracownicy dopełnią wizerunek profesjonalnego biura.

SPRZĄTANIE BIUR W SYSTEMIE
PRACY WIECZORNO-NOCNEJ

Kiedy biuro kończy pracę, zaczyna się nasza rola.
Uważamy, że ekipa sprzątająca, nie powinna być widoczna, widoczne zaś powinny być efekty jej pracy. Do naszych codziennych obowiązków nie wliczamy tylko samego sprzątania. 
Codzienne sprzątanie to także przygotowanie biura, kuchni, zaplecza do kolejnego dnia pracy.

SPA, GABINETY KOSMETYCZNE
I PLACÓWKI PARAMEDYCZNE

Codzienne sprzątanie to stale optymalizowany proces zapewniania komfortu przebywania w czystym otoczeniu zarówno klientom jak i pracownikom gabinetu. Placówki ochrony zdrowia, gabinety spa, czy salony kosmetyczne to miejsca w których człowiek ma bezpośredni kontakt z powierzchniami narażonymi na biologiczne zanieczyszczenia. Usługa realizowana w tym segmencie rynku nie ma prawa i nie może być wynikiem żadnego kompromisu.

CENTRA LOGISTYCZNE,
OUTSOURCING USŁUG SPRZĄTANIA

Outsourcing to nowoczesne podejście do redukcji kosztów poprzez całościowe powierzenie pewnego obszaru swojego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej firmie. Największe korzyści osiąga się, kiedy wydzielany obszar jest hermetyczny. Utrzymanie czystości jest doskonałym przykładem takiego obszaru, który można powierzyć wyspecjalizowanej firmie jaką jest 300.

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE

do podstawowych czynności obsługi nieruchomości mieszkalnej należy regularne sprzątanie i pielęgnacja. proces ten właściwie zaplanowany i realizowany zapewnia nie tylko komfort użytkowania ale wpływa na wartość nieruchomości.

 PIELĘGNACJA WNĘTRZ
NIERUCHOMOŚCI

CZYSZCZENIE HALI
GARAŻY PODZIEMNYCH

PORZĄDKOWANIE
TERENU

SERWIS ZIMOWY,
ODŚNIEŻANIE

PROGRAMY
DOCZYSZCZANIA

Sprzątanie nieruchomości mieszkalnej to złożony proces.

Planując wykonywanie poszczególnych czynności bierzemy po uwagę przede wszystkim oczekiwania mieszkańców.

Plan pracy na danej nieruchomości układamy w harmonogram dzielący czynności wykonywane w tygodniu na sprzątanie zasadnicze oraz kosmetykę. Sprzątanie zasadnicze to mycie posadzek, schodów. Kosmetyka zaś to wycieranie kurzy, mycie przeszkleń itp.

W ciągu tygodnia zostawiamy także czas na wykonywanie prac zaplanowanych z rzadszą częstotliwością, takich jak np. mycie okien.

Utrzymanie posadzki garażowej w czystości wymaga zastosowania ciężkich maszyn szorująco-zbierających. Prawidłowy i skuteczny proces czyszczenia posadzki składa się z kilku etapów.

Pierwszym jest zebranie stałych widocznych zabrudzeń (piasek, śmieci)
i odkurzenie posadzki.  W drugiej kolejności stosujemy punktowo silnie skoncentrowany środek działający na stare zabrudzenia po olejach, smarach. Kolejnym etapem jest rozprowadzenie roztworu chemii
o alkalicznym pH rozpuszczającej ciężkie zabrudzenia jak smary przy pomocy maszyny z wysokim naciskiem na szczotki lub pady.

Jednym z podstawowych obowiązków należących do firm zajmującej się utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości mieszkaniowej jest porządkowanie terenu przyległego, będącego wizytówką nieruchomości.

Czynności wykonywane na terenie takie jak opróżnianie śmietników, wymiana worków na śmieci, zbieranie nieczystości czy wygrabianie liści to czynności codzienne. Szczególną uwagę zwracamy na szybkie usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

W ramach usługi dbamy także o czystość wiat czy komór śmietnikowych. Sprzątamy po odbiorze śmieci, a także stosujemy regularnie płyn dezynfekujący wnętrze pomieszczenia.

Szczególnie ważnym dla nas okresem pod względem zapewnienia wysokich standardów usługi jest zima. Wiemy, że właśnie w tym okresie szczególnie łatwo jest stracić zaufanie klienta dlatego planowanie sezonu zimowego rozpoczynamy na długo przed pierwszymi opadami śniegu. Odśnieżanie na bieżąco, naszym standardem jest usługa realizowana przed 7 dni w tygodniu do godz. 22:00, rozpoczęcie odśnieżania następuje przed godziną 6:00.

Przed sezonem na życzenie, szacujemy potrzebną ilość, dokonujemy zakupu i dostarczamy na miejsce środki usuwania śliskości.

Stały program doczyszczania powtarzany jest co roku. Uwzględnia on przeprowadzenie gruntownego czyszczenia posadzki przy użyciu ciężkiej maszyny oraz doczyszczanie fug.  Najlepszy efekt osiąga się stosując metodę mieszaną tzn. maszynowe czyszczenie płaskich powierzchni płytek oraz ręczne doczyszczanie wgłębień i fug.

Program doczyszczania w zależności od potrzeb może uwzględniać również wykonanie zabezpieczenie posadzki w postaci nałożenia na jej powierzchnię polimeru (akrylu).

serwissprzątający.pl

ZIELEŃ I OGRODY

W składzie naszego zespołu są wykwalifikowani ogrodnicy, osoby merytorycznie przygotowane do świadczenia usługi utrzymania zieleni na najwyższym poziomie. Zgodnie z naszymi standardami jasnych i przejrzystych zasad współpracy chcemy pokazać jakie zabiegi i kiedy będziemy przeprowadzać na terenie zielonym.  Zakres naszych usług to:

cięcia pielęgnacyjne, cięcia formujące roślinności przed i w trakcie sezonu

korowanie i ściółkowanie ochronne wykonywane
w ciągu sezonu

zapewnienie materiałów ochrony roślin
i nawozów oraz ich aplikowanie

wykonywanie oprysków, ochrona roślin, monitorowanie  chorób

podlewanie, monitorowanie wilgotności w sezonie wysokich temperatur

renowacja, dosadzenia,  wymiana i uzupełnienia  roślinności

konserwacja, naprawy i zakładanie systemów nawodnienia

SERWIS ZIMOWY

Odśnieżanie na bieżąco, naszym standardem jest usługa realizowana przed 7 dni w tygodniu do godz. 22:00, rozpoczęcie odśnieżania następuje przed godziną 6:00.  W przypadku opadów ciągłych ekipa utrzymuje wybrany standard powierzchni utwardzonej poprzez ciągłą pracę i iteracyjne odśnieżanie kolejnych obszarów.

Standard czarny odśnieżania uzyskujemy poprzez dokładne odśnieżanie i stosowanie środków rozpuszczających lód. Kosztem stosowania tego standardu jest narażenie zieleni na zniszczenie, niszczenie obuwia mieszkańców oraz skazywanie psów chodzących po powierzchni na cierpienie działające na łapy środki chemiczne.

Standard biały to odśnieżanie przy pomocy maszyn szczotkujących które odrzucają zalegający śnieg, ale nie stosowanie żadnych środków chemicznych, standard ten jest zarówno ekologiczny jak i ekonomiczny. Wadą jest konieczność pogodzenia się z faktem zaleganie cienkiej warstwy ubitego śniegu na ciągach komunikacyjnych.

Monitoring ilości nagromadzonego śniegu i odśnieżanie dachów. Obowiązkiem zarządcy budynku
jest monitoring i reagowanie
w sytuacji zalegania dużych
mas śniegu. Obowiązek
ten 300 może przejąć
na siebie i reagować
w sytuacjach przekroczenia norm.

Monitoring pojawiania się sopli
oraz kontrolowane ich strącanie,
to kolejny obowiązek ciążący na zarządy nieruchomości. Usługę wykonujemy zarówno z ziemi przy pomocy długich tyczek, jak i alpinistyczne na wyższych wysokościach, miejsce strącania sopli zawsze zabezpieczamy poprzez wygrodzenie miejsca pracy.

Wywóz zalegającego śniegu,
ze względu na ryzyko powstania przecieków w wyniku topnienia śniegu i dużej ilości wody usług szczególnie polecana na terenie nieruchomości wyposażonej
w podziemny garaż. Śnieg wywozimy również z osiedli położonych
w centrach miast lub w przypadku braku możliwości pryzmowania.